Šola magije

Z letom 2018 sem se odločil, da spremenim način izobraževanja na področju magije. Namesto dosedanjega tečaja v štirih stopnjah in kasnejših izbirnih vsebin sem se odločil za šolanje, ki poteka čez celo leto. Le na ta način lahko zagotovim nadzor in redno spremljanje, tako pri podajanju snovi kot pri praktičnem izvajnju vaj, ki so potrebne za napredovanje na tem področju.

Sedaj bo šolanje potekalo dve leti, 10 mesecev vsako leto. Dvakrat mesečno popoldan med tednom (okvirno vsak drugi petek). Po potrebi in v dogovoru z udeleženci pa bomo, če in ko bo to potrebno dodali še kak termin.

Cilj šolanja je še vedno isti. Pripraviti in usmeriti tečajnika na pot rasti, samorazvoja in samospremembe. Po končanem dvoletnem šolanju, bo učenec usposobljen varno uporabljati prakse »nižje« magije kot tudi nekatere prakse »višje« magije.

Vsebina šolanja je nekoliko razširjena saj se je izkazalo, da je pogosto potrebno dodatno podati nekatere vsebine, ki sem jih smatral za samoumevne, vendar to niso. Prav tako sem razširil praktični del, saj je veliko lažje za udeležence, če napredujejo konstantno vendar z manjšimi koraki.

Velik poudarek bo na razvoju t.i. »notranje« moči posameznika. Le-ta je neposredno odvisna tudi od posameznikove sposobnosti vizualizacije, koncentracije ter nadzora nad samim seboj.

Šola magije je namenjena vsem, ki jih zanimajo energije, ki nas obkrožajo, starodavna znanja, razumevanje naših »skritih« sposobnosti in znanje, kako jih uporabiti v našem življenju.

Šola obravnava teme, ki sodijo med »okultna« znanja in so kot taka bila do sedaj dostopna le ožjemu krogu posvečenih posameznikov. Je zelo »praktično« naravnana, kar pomeni veliko različnih vaj. Prav zaradi tega bo ta šola za vsakega udeleženca drugačno doživetje, odvisno od njegovih predispozicij in talentov, saj vsak od nas občuti energijo drugače.

Spoznali in naučili se boste:

 • Kaj je »MAGIJA«;
 • Pregled najbolj poznanih vrst »magije«;
 • Magijske pripomočke in njihovo pripravo;
 • Osnovne zakonitosti magije, stvarstva in karme;
 • Spoznali boste osnove dela z nihalom in osnove tarota;
 • Kakšne so vaše sposobnosti;
 • Vaje za razvijanje vaših sposobnosti;
 • Kaj je »notranja« moč, kako jo razvijati in krepiti;
 • Različne načine uporabe vaših sposobnosti;
 • Kako izdelati in pripraviti Svetišče ali Sveti prostor;
 • Kako se pripravite na izvajanje magijskih praks;
 • Eterična anatomija;
 • Magično zdravljenje;
 • Kako nadzirati svoja energijska telesa;
 • Kako razvijate svoje čute in zaznave;
 • Kako vladati svojim čustvom;
 • Uporabiti energijo lastnih čustev za doseganje zastavljenih ciljev;
 • Kako pridobiti energijo iz okolja;
 • Kako usmerjati energijo;
 • Kaj so entitete;
 • Kako se zaščitimo pred entitetami;
 • Kaj so elementali;
 • Kako se pred njimi zaščitimo;
 • Kako se pripravimo na srečanje z elementalom;
 • Kako varno ustvarimo umetni elemental;
 • Kaj je astralna projekcija;
 • Kako varno uporabljati astralno telo;
 • Kaj so psihični napadi in kako se pred njimi zaščititi;
 • Kaj je Talisman in kako ga izdelamo;
 • Kaj je Amulet in kako ga izdelamo;
 • Kaj so Pečati;
 • Kako varno priklicati različne energije in energijska bitja;
 • Angelsko magijo;
 • Magijo sveč;
 • Različne Rituale (od bolj splošnih do posebnih);
 • Kako razvijati vaše zavedanje;

Tečaj vodita Andrej Lesjak, mag in raziskovalec okultnih praks in Gordana Yra Lesjak, duhovna učiteljica, zdraviteljica ter raziskovalka starodavnih in sodobnih orakljev.

Za prijavo na šolo magije prosim izpolnite spodnji obrazec: